×

Σφάλμα

[sigplus] Κρίσιμο σφάλμα: Ο φάκελος εικόνων 2012-erg-askiseis-gymnasiou υποτίθεται πως είναι μια σχετική διαδρομή προς τον βασικό φάκελο εικόνων όπως έχει οριστεί στον πίνακα διαχείρισης.

[sigplus] Κρίσιμο σφάλμα: Ο φάκελος εικόνων 2012-erg-askiseis-gymnasiou υποτίθεται πως είναι μια σχετική διαδρομή προς τον βασικό φάκελο εικόνων όπως έχει οριστεί στον πίνακα διαχείρισης.

Προγραμματισμός επίδειξης εργαστηριακών ασκήσεων Γυμνασίων
Ιανουάριος 2012

 

Ακολουθεί το 1ο μέρος του προγραμματισμού επίδειξης των υποχρεωτικών εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας Γυμνασίου για το τρέχον σχολικό έτος (2011-12).

Η συνάντηση για την επίδειξη των ασκήσεων θα γίνει την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου με ώρα προσέλευσης 11.30 στο χώρο του 1ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου. Το 2ο μέρος των υποχρεωτικών εργαστηριακών ασκήσεων υπολογίζεται να γίνει στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η συνάντηση αποφασίστηκε να είναι κοινή για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων αρμοδιότητας των δύο ΕΚΦΕ λόγω έλλειψης προσωπικού και στενών χρονικών περιθωρίων. Ανάλογα με την έκβαση της συνάντησης, θα αποφασιστεί από κοινού (Υπεύθυνοι ΕΚΦΕ και εκπαιδευτικοί) αν το 2ο μέρος των ασκήσεων θα γίνει με τον ίδιο ή εναλλακτικό τρόπο με στόχο το μέγιστο όφελος των εκπαιδευτικών.

ΜΑΘΗΜΑΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ

Β΄ τάξη

 • Μέτρηση μήκους, εμβαδού, όγκου (1)
 • Μέτρηση βάρους, μάζας και πυκνότητας (2)
 • Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης (4)
 • Νόμος του Hooke (7)

Γ΄ τάξη

 • Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις (1)
 • Ο Νόμος του Ohm (2)
 • Σύνδεση αντιστατών σε σειρά (4)
 • Παράλληλη σύνδεση αντιστατών (5)
 • Διακοπή και βραχυκύκλωμα (6)

ΧΗΜΕΙΑ

Β΄ τάξη

 • Μελέτη ορισμένων ιδιοτήτων των υλικών (1)
 • Παρασκευή διαλυμάτων και υπολογισμός της περιεκτικότητας στα εκατό βάρος προς βάρος (%w/w) (3.1)
 • Παρασκευή διαλυμάτων και υπολογισμός της περιεκτικότητας στα εκατό όγκο προς όγκο (% v/v) (3.3)
 • Διαχωρισμός μιγμάτων (4)

Γ΄ τάξη

 • Μέτρηση του pH των διαλυμάτων ορισμένων οξέων με πεχαμετρικό χαρτί (1.1)
 • Βασικές ιδιότητες διαλυμάτων καθημερινής χρήσης (2.1)
 • Διαδοχικές εξουδετερώσεις οξέος από βάση και το αντίστροφο (3.1)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Α΄ τάξη

 • Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων (1)
 • Μικροσκοπική παρατήρηση ζωικών κυττάρων (2)
 • Η σημασία του φωτός για τη φωτοσύνθεση (4)

Γ΄ τάξη

 • Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών και ζωικών κυττάρων (1)
 • Παρατήρηση πρωτοζώων (2)
 • Παρατήρηση φυτικών και ζωικών ιστών (4)

Η Υπεύθυνη του 1ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου

 

Ελευθερία Φανουράκη

Ο Υπεύθυνος του 2ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου

 

Βασίλειος Γαργανουράκης

Ο Δ/ντής της Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου

 

Γεώργιος Μανουσάκης

 

Σχετικά Αρχεία

Φωτογραφίες από την συνάντηση

{gallery}2012-erg-askiseis-gymnasiou{/gallery}