Στο συνημμένο αρχείο ακολουθεί ο πίνακας με το κοινό πρόγραμμα συναντήσεων των Σχολικών Συμβούλων ΠΕ04 για επιμορφώσεις και των ΕΚΦΕ Ηρακλείου για επίδειξη εργαστηριακών ασκήσεων Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ν. Ηράκλειου για το 2ο τετράμηνο του τρέχοντος σχολικού έτους 2014-15.

Τις επόμενες μέρες, οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ04 θα βγάλουν ανακοινώσεις με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των δικών τους συναντήσεων.

Η Υπεύθυνη του 1ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου

Ελευθερία Φανουράκη

Ο Υπεύθυνος του 2ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου

Βασίλειος Γαργανουράκης

Συνημμένα αρχεία: