Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε τους πίνακες και την Έκθεση Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων Σχ. Έτους 2013-2014 για τη συμπλήρωση από τον ΥΣΕΦΕ του σχολείου σας έως τη Τετάρτη 18/06/2014. Παρακαλώ διαβάστε το διαβιβαστικό με τις οδηγίες συμπλήρωσης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο ΕΚΦΕ που ανήκει το σχολείο σας.

Συνημμένα αρχεία: