ΣΧΕΤ: 136763/Γ7/26-09-2013 του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Φ.22.1/16385 της Δ/νσης Δ/θμιας Ν. Ηρακλείου

Σε συνέχεια της Φ.22.1/16385 της Δ/νσης Δ/θμιας Ν. Ηρακλείου και μετά από συνεννόηση με τους Σχ. Συμβούλους ΠΕ04 του Ν. Ηρακλείου σας ανακοινώνουμε τη διευθέτηση του ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04, ΠΕ12.10, ΠΕ12.08 και όσων διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Ηρακλείου αρμοδιότητας του 1ου και 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου.

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες να έχουν μάθημα μόνο τις δύο (02) ή τις τρεις (03) πρώτες διδακτικές ώρες (ανάλογα με την απόσταση του σχολείου από το αντίστοιχο ΕΚΦΕ) την ημέρα της εβδομάδας που αναφέρεται παρακάτω με το δεδομένο ότι οι συναντήσεις θα διαρκούν από 11:15 έως 14:00.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ και ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητας 1ου και 2ου ΕΚΦΕ Νομού Ηρακλείου

ΓΥΜΝΑΣΙΑ αρμοδιότητας 1ου και 2ου ΕΚΦΕ Νομού Ηρακλείου

Ημέρα διευθέτησης του ωραρίου εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες

ΤΡΙΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

Ο χρόνος αυτός θα αξιοποιείται από τα ΕΚΦΕ και από τους οικείους Σχ. Συμβούλους κλάδου ΠΕ04, ώστε να μην προκαλείται απώλεια διδακτικών ωρών.

Η Υπεύθυνη του 1ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου

 

Ελευθερία Φανουράκη

Ο Υπεύθυνος του 2ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου

 

Βασίλειος Γαργανουράκης

 

Συνημμένα αρχεία: