Το Παράρτημα Ανατολικής Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Ηρακλείου, στο πλαίσιο των επιστημονικών τους δραστηριοτήτων, επιδεικνύουν άμεσο ενδιαφέρον για την προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Ο διαδραστικός πίνακας διδασκαλίας είναι ένα τεχνολογικό υποστηρικτικό εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που έχει ήδη ενσωματωθεί με επιτυχία σε πολλά σχολεία παγκοσμίως και έχει αρχίσει η ενσωμάτωσή του και στα Ελληνικά σχολεία. Η απόκτηση των συστημάτων από τα Ελληνικά σχολεία, γίνεται μέσα από την πράξη «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και )ια Βίου Μάθηση).

Ο διαδραστικός πίνακας είναι ένα εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού και των μαθητών. Όμως δεν είναι οι δυνατότητες του ίδιου του εργαλείου που προκαθορίζουν μια ποιοτική μορφή μάθησης και διδασκαλίας μέσα στη σχολική τάξη. Το ζήτημα της αξιοποίησης των τεχνολογικών εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία προσδιορίζεται περισσότερο από το γνωσιακό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών που τα χρησιμοποιούν και τις επικρατούσες θεωρίες για ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης και λιγότερο οι δυνατότητες των ίδιων των εργαλείων.

Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο του νέου σχολείου, πρώτα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στον εκπαιδευτικό για να μπορέσει, στη συνέχεια ο ίδιος, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών εργαλείων, να προωθήσει τις δυνατότητες των μαθητών του.

Με γνώμονα τα παραπάνω, διοργανώνεται από το Παράρτημα Ανατολικής Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Ηρακλείου ημερίδα με θέμα :

«Διαδραστικοί πίνακες στην εκπαίδευση»

το Σάββατο 18 'εκεμβρίου 2010 στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Ηρακλείου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται.

Όλες οι εισηγήσεις της ημερίδας, θα γίνουν με χρήση διαδραστικού πίνακα και θα παρουσιαστούν παραδείγματα Φυσικής, Μαθηματικών, Ιστορίας, Θρησκευτικών. Μπορεί να την παρακολουθήσει οποιοδήποτε συνάδελφος ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Εισηγήσεις