Βιβλίο Πειράματα Φυσικών Επιστημών με υλικά καθημερινής χρήσης

Το 1ο και 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου ψηφιοποίησαν το Βιβλίο "Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών με υλικά καθημερινής χρήσης" (ΟΕΔΒ, Αθήνα 2000) το οποίο είχε μοιραστεί στα σχολεία πριν περίπου 10 χρόνια.

Πήραμε την απόφαση αυτή με σκοπό να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια που κάνουν τα ΕΚΦΕ για τη διατήρηση και διαμοιρασμό χρήσιμων εργαστηριακών βιβλίων καθώς το συγκεκριμένο βιβλίο σε έντυπη μορφή υπάρχει πλέον σε λίγα εργαστήρια. Περιέχει πολλά και χρήσιμα πειράματα που μπορούν να γίνουν χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων οργάνων και διατάξεων.

Συνημμένα αρχεία: