Από: Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σας στέλνουμε, ηλεκτρονικά:

 1. Τη με αριθμό πρωτ. 6028/Γ2/19-01 -2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, σχετικά με τη διενέργεια του 22ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διανωνισαού στη Φυσική από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών το Σάββατο 10 Μαρτίου 2012, ώρα 9:30 και
 2. Υπόδειγμα δήλωσης συμμετοχής και δελτίου συμμετοχής στο διαγωνισμό για να λάβετε γνώση και να ενεργήσετε ανάλογα.

Συγκεκριμένα σας παρακαλούμε να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες:

 1. Να ενημερώσετε έγκαιρα τους μαθητές όλων των τά£εων του Λυκείου σας, προκειμένου όσοι επιθυμούν να σας καταθέσουν σχετική δήλωση συμμετοχής μέχρι 24-02-2012.
 2. Να μας υποβάλετε συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση των μαθητών του σχολείου σας που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 29-02-2012 (στο Φαξ της Δ/νσης: 2810 224210).
 3. Να εφοδιάσετε τους μαθητές του Λυκείου σας που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό με Δελτίο συμμετοχής υπόδειγμα του οποίου σας στέλνουμε, αφού πρώτα το υπογράψετε και το σφραγίσετε.
 4. Να ανακοινώσετε τέλος στους μαθητές σας τα παρακάτω:
  • ότι τα θέματα θα είναι διαφορετικά για τους μαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου και θα αφορούν σε όλη την προβλεπόμενη ύλη της Φυσικής έως και την τάξη στην οποία φοιτούν οι διαγωνιζόμενοι μαθητές,
  • ότι ο διαγωνισμός θα γίνει στο διδακτήριο του 2ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου (I. Κονδυλάκη 32, Θέρισος, Τ.Κ. 71305).
  • ότι πρέπει να βρίσκονται εκεί στις 10 Μαρτίου 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 9.00' το πρωί.
  • ότι πρέπει να έχουν μαζί τους ό,τι χρειάζονται για να γράψουν, εκτός από χαρτί,
  • ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν υπολογιστή τσέπης αλλά όγι κινητό τηλέφωνο και
  • ότι πρέπει να φέρουν μαζί τους το δελτίο συμμετοχής που θα τους δώσετε και την αστυνομική τους ταυτότητα. Εάν κάποιος μαθητής ή μαθήτρια δεν έχει αστυνομική ταυτότητα πρέπει να φροντίσει να παρουσιάσει κάποιο έγγραφο στοιχείο με φωτογραφία, ώστε να διαπιστωθεί η ταυτότητά του, γιατί διαφορετικά δε θα επιτραπεί η συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

Ο Δ/ντής της Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου

Γεώργιος Μανουσάκης

Σχετικά Αρχεία

Σχετικοί Σύνδεσμοι