Σας  στέλνουμε, σε φωτοαντίγραφο: α) την αριθμ. 997/Γ2/08-01-2009  εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, σχετικά με τη διενέργεια του 19ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στη Φυσική από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών το Σάββατο 14 Μαρτίου 2009,  ώρα 9:30  και β) και υποδείγματα δήλωσης συμμετοχής και δελτίου συμμετοχής στο διαγωνισμό, για να λάβετε γνώση και να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες.

  1. Να ενημερώσετε έγκαιρα τους μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου σας, προκειμένου όσοι επιθυμούν να σας καταθέσουν  σχετική δήλωση συμμετοχής μέχρι 23/02/2009.
  2. Να μας υποβάλετε  συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση των  μαθητών του σχολείου σας που θα λάβουν  μέρος στο διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι τις 06-03-2009.
  3. Να εφοδιάσετε τους μαθητές του Λυκείου σας που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό με Δελτίο συμμετοχής, υπόδειγμα του οποίου σας στέλνουμε, αφού πρώτα το υπογράψετε και το σφαγίσετε.

Να ανακοινώσετε τέλος στους μαθητές σας τα παρακάτω:

Ο Διευθυντής της Δ/νσης  Δ.Ε Ν. Ηρακλείου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

Συνημμένα αρχεία: