Τα λογισμικά ανάλυσης βίντεο επιτρέπουν στο χρήστη να «μαρκάρει» τη θέση ενός κινούμενου αντικειμένου σε ένα καρέ του βίντεο του πειράματος και στη συνέχεια το λογισμικό με σχετικούς υπολογισμούς για κάθε καρέ του βίντεο υπολογίζει φυσικά μεγέθη (θέση, ταχύτητα, επιτάχυνση κτλ) και παράγει τα αντίστοιχα γραφήματα.

 Δείτε τα διάφορα λογισμικά ανάλυσης βίντεο καθώς και συλλογή από βίντεο με πειράματα για να αναλύσετε στην τάξη σας εδώ: http://jabryan.iweb.bsu.edu/VideoAnalysis/

 

Το Tracker (http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/index.html) είναι ένα λογισμικό ανάλυσης βίντεο με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  1. Κατασκευασμένο από ένα καθηγητή κολλεγίου στην Αμερική (συνταξιούχος πια αλλά συνεχίζει να το υποστηρίζει)
  2. Βασισμένο στη γλώσσα Java
  3. Δωρεάν
  4. Υποστήριξη ελληνικής γλώσσας (Edit > Language > Ελληνικά)
  5. Συνοδεύεται από συλλογή βίντεο-πειραμάτων
  6. Υπάρχει έκδοση όπου δεν απαιτείται εγκατάσταση, μπορεί να τρέξει από USB
  7. Υποστηρίζει πολλούς τύπους αρχείων βίντεο π.χ. .mts

Δείτε ένα βίντεο με το πως θα ξεκινήσετε με τις βασικές λειτουργίες του: https://www.youtube.com/watch?v=La3H7JywgX0

Σχετικά αρχεία