Παρακαλούνται οι συνάδελφοι κλάδου ΠΕ04 των σχολείων επιστημονικής μου ευθύνης να προσέλθουν σύμφωνα με το πρόγραμμα του συνημμένου αρχείου, με θέμα τον προγραμματισμό της ύλης.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα μαθήματα Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία.

φιλικά

Γρηγόρης Επιτροπάκης

Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών

Συνημμένα αρχεία: