Παρακαλούνται οι συνάδελφοι κλάδου ΠΕ04 των Γυμνασίων αρμοδιότητας μου να προσέλθουν την Πέμπτη 2/10/2014 και ώρα 12.30 στο 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου με θέμα την ρουμπρίκα αξιολόγησης του Π.Δ. 152/2013 και τον τρόπο δημιουργίας ενός φακέλου αξιολό-γησης (portofolio).

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι κλάδου ΠΕ04 των Λυκείων αρμοδιότητας μου να προσέλθουν την Τρίτη 7/10/2014 και ώρα 12.30 στο 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου με θέμα την ρουμπρίκα αξιολόγησης του Π.Δ. 152/2013 και τον τρόπο δημιουργίας ενός φακέλου αξιολόγησης (portofolio).

Η προγραμματισμένη για τις 23/9 συνάντηση στο 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου του Σχ. Συμβούλου Γρ. Επιτροπάκη με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθήματα Φυσικών Επιστημών σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, αναβάλλεται λόγω συμμετοχής της ΟΛΜΕ στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι κλάδου ΠΕ04 των σχολείων αρμοδιότητας μου να προσέλθουν για να συζητήσουμε το Σχεδιασμό και Προγραμματισμό του σχολικού έτους 2014 ? 2015 με το παρακά-τω πρόγραμμα:

  1. Σχολεία αρμοδιότητας μου περιοχής Ιεράπετρας την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014 από 12.00 μέχρι 14.00 στο 2ο ΓΕΛ Ιεράπετρας
  2. Σχολεία αρμοδιότητας μου περιοχής Αγίου Νικολάου την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 από 12.00 μέχρι 14.00 στο 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου
  3. Λύκεια αρμοδιότητας μου νομού Ηρακλείου την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 από 12.00 μέ-χρι 14.00 στο 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου
  4. Γυμνάσια α αρμοδιότητας μου νομού Ηρακλείου την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014 από 12.00 μέχρι 14.00 στο 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου

φιλικά
Γρηγόρης Επιτροπάκης
Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών

Συνημμένα αρχεία: