Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής  

 1.  Μετρήσεις
 2. Σειρά οργάνων Μηχανικής
 3. Ηλεκτρονικό χρονόμετρο P/N 1460
 4. Πειραματική μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης με χρήση φωτοπυλών - φύλλο εργασίας
 5. Αρχή Διατήρησης Ορμής σε μία έκρηξη - Φύλλο Εργασίας
 6. Βασικά πειράματα Η/Μ
 7. Το ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί μαγνητικά φαινόμενα
 8. Ηλεκτρομαγνήτης
 9. Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος
 10. Μελέτη χαρακτηριστικής  καμπύλης ηλεκτρικής πηγής, ωμικού καταναλωτή
 11. Σύγκριση λαμπτήρα πυρακτώσεως και λαμπτήρα Led