Σχετικά με την επιλογή του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών για το σχολικό έτος 2014-2015 σας επισυνάπτω τα αρχεία:

1. Τη διευθέτηση ωραρίου από τη Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στα σχολεία του νομού μας το σχολικό έτος 2014-2015.

2. Την απόφαση 155330/Γ7 της 22-10-2013 που καθορίζει και φέτος (μέχρι νεωτέρας) τα κριτήρια επιλογής του ΥΣΕΦΕ. Στην απόφαση γίνεται απόλυτα σαφές ότι "Για την αποτελεσματική κάλυψη των παραπάνω υποχρεώσεων, οι οποίες εντάσσονται στα διδακτικά του καθήκοντα, ο ΥΣΕΦΕ θα διαθέτει 3 ώρες από το υποχρεωτικό του ωράριο. Οι τρεις αυτές ώρες θα καταγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και τουλάχιστον 2 από αυτές θα συμπίπτουν εφόσον είναι εφικτό με ώρες διδασκαλίες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών άλλων εκπαιδευτικών του σχολείου."

3. Επιστολή προς τους Δ/ντες των σχ. μονάδων με συστάσεις για την επιλογή του ΥΣΕΦΕ.

Συνημμένα αρχεία: