Οδηγίες για τον τοπικό διαγωνισμό EUSO 2020

Ο τοπικός διαγωνισμός euso 2020 θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του 1ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου το Σάββατο 14/12/2019 με ώρα έναρξης  στις 11:00 και ώρα λήξης στις 15:00 περίπου.

Οι ομάδες των μαθητών που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα κληθούν να πραγματοποιήσουν πειραματικές δραστηριότητες Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και θα παραδώσουν μία εργαστηριακή αναφορά για κάθε μάθημα. Κατά την προσέλευση τους οι μαθητές πρέπει να κρατούν μαζί τους στυλό, μολύβι, χάρακα, εργαστηριακά γυαλιά  και κομπιουτεράκι. Η αξιολόγηση των ομάδων θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

α) Δυνατότητα μελέτης και εφαρμογής οδηγιών σε εργαστηριακό περιβάλλον

β) Την αρμονική συνεργατική λειτουργία σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας

γ) Την ορθή εκτέλεση του πειράματος και λήψη δεδομένων, την σωστή επεξεργασία και την ακρίβεια στην εύρεση αποτελεσμάτων και στη διεξαγωγή συμπερασμάτων.

 

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να:

α) Καταγράφουν  δεδομένα σε πίνακα μετρήσεων

β) Να στρογγυλοποιούν τα δεδομένα στην κατάλληλη θέση

γ) Να κατασκευάζουν σε μελιμετρέ χαρτί διαγράμματα για την απεικόνηση των πειραματικών δεδομένων και να χρησιμοποιούν διαγράμματα για να κάνουν υπολογισμούς.

δ) Να υπολογίζουν σφάλματα και το ποσoστό σφάλματος αν γνωρίζουν την τιμή αναφορά του μεγέθους.

 

Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Πανεκφε. Προκήρυξη Διαγωνισμού EUSO 2020