Η επιτροπή που επεξεργάστηκε τις προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις αποτελείτο από τους:

  1. Χρήστο Δέδε, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Μάνδρας
  2. Θάνος Γιάννης, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Πειραιά Καλλίπολης
  3. Φανουράκη Ελευθερία, Υπεύθυνη ΕΚΦΕ 1ο Ηρακλείου
  4. Ντούλας Στέφανος, Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Αγ. Αναργύρων

ΠΡΟΣ:

1.    Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων, Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης, Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

2.    Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δ/θμιας Επαγγελματικής Εκπ/σης, Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης, Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

 

ΚΟΙΝ:

1.     ΕΚΦΕ όλης της χώρας

 

Αθήνα, 15/09/2015

 

Αρ. Πρωτ.: 453

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ :  Πρόταση ΠΑΝΕΚΦΕ για τις υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικών Επιστημών σχ. έτους 2015-2016

Σας υποβάλλουμε συνημμένα πρόταση, σχετικά με τις υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικών Επιστημών για το σχ. έτος 2015-16, η οποία είναι σύμφωνη με τις σχετικές αποφάσεις:

  1. «Καθορισμός εξεταστέας ? διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015?2016.» ΦΕΚ 1186Β/19-06-2015
  2. «Οδηγίες για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2014-2015» 147346/Γ2/16-09-2014
  3. «Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου» 152508/Γ2/24-09-2014
  4. «Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015» 152499/Γ2/24-09-2014

 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

 

Για το Δ.Σ. της ΠΑΝΕΚΦΕ

 

Ο Πρόεδρος

 

Βασίλης Γαργανουράκης

Φυσικός M.Sc.

Υπ. 2ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου

Ο Γραμματέας

 

Παναγιώτης Μουρούζης

Φυσικός M.Sc.

Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Κερκύρας

 

 

Συνημμένα: σελ. 4


Συνημμένα αρχεία: