Εν όψει της κατάρτισης των ωρολογίων προγραμμάτων των σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου, στηριζόμενοι στις προηγούμενες σχετικές εγκυκλίους του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και εν αναμονή της νέας εγκυκλίου, σας ενημερώνουμε, για τη διευκόλυνση του έργου σας, ότι τα Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου θα διοργανώνουν τις συναντήσεις για τους εκπαιδευτικούς, κατά τις εξής ημέρες:

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ και ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητας 1ου και 2ου ΕΚΦΕ Νομού Ηρακλείου

ΓΥΜΝΑΣΙΑ αρμοδιότητας 1ου και 2ου ΕΚΦΕ Νομού Ηρακλείου

Ημέρα διευθέτησης του ωραρίου εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες

ΤΡΙΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ρυθμίσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου τους, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες, να έχουν μάθημα τις πρώτες διδακτικές ώρες ώστε ανάλογα την απόσταση του σχολείου από το οικείο Ε.Κ.Φ.Ε. να μπορούν να προσέρχονται στις 12.00π.μ. κατά τις παραπάνω ημέρες.

Ο χρόνος αυτός θα αξιοποιείται από τα ΕΚΦΕ και από τους οικείους Σχ. Συμβούλους κλάδου ΠΕ04, ώστε να μην προκαλείται απώλεια διδακτικών ωρών.

Η Υπεύθυνη του 1ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου

Ελευθερία Φανουράκη

 

Ο Υπεύθυνος του 2ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου

Βασίλειος Γαργανουράκης

Αναπλ. Διευθυντής της Δ/νσης Δ.Ε. Ηρακλείου

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ

Συνημμένα αρχεία: