ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (12 Νοεμβρίου 2012): Λόγω των κινητοποιήσεων της ΟΛΜΕ στις 13 & 14 Νοεμβρίου 2012 αλλάζει η ημερομηνία συνάντησης για την επίδειξη ασκήσεων Φυσικής Γυμνασίου των ΕΚΦΕ Ηρακλείου όπως φαίνεται στο τελευταίο συννημένο αρχείο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (2 Νοεμβρίου 2012): Λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2012 αλλάζουν οι ημερομηνίες συναντήσεων των ΕΚΦΕ όπως φαίνεται στο ανανεωμένο συννημένο αρχείο.

Στο συννημένο αρχείο υπάρχει ο πίνακας για το 1ο μέρος του προγραμματισμού επίδειξης των υποχρεωτικών εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής και Βιολογίας για το τρέχον σχολικό έτος (2012-13). Λόγω έλλειψης συνεργατών το 1ο μέρος των ασκήσεων της Χημείας δεν θα πραγματοποιηθεί.

Οι συναντήσεις θα είναι κοινές για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων αρμοδιότητας των δύο ΕΚΦΕ λόγω έλλειψης προσωπικού και θα γίνουν για τα Γυμνάσια στο χώρο του 1ου ΕΚΦΕ και για τα ΓΕΛ & ΕΠΑΛ στο χώρο του 2ου ΕΚΦΕ. Ανάλογα με την έκβαση της συνάντησης, θα αποφασιστεί από κοινού (Υπεύθυνοι ΕΚΦΕ και εκπαιδευτικοί) αν το 2ο μέρος των ασκήσεων θα γίνει με τον ίδιο ή εναλλακτικό τρόπο με κριτήριο τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών.

Κατά το 1ο μέρος των επιδείξεων θα αφιερωθεί ένα μέρος του χρόνου για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με θέματα της νέας σχολικής χρονιάς γι? αυτό παρακαλούνται:

  1. οι ΥΣΕΦΕ των σχολείων να είναι παρόντες σε μία από τις συναντήσεις
  2. οι εκπαιδευτικοί να προσέλθουν έγκαιρα στους τόπους συγκεντρώσεις

Η Υπεύθυνη του 1ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου

 

Ελευθερία Φανουράκη

Ο Υπεύθυνος του 2ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου

 

Βασίλειος Γαργανουράκης

 

Συνημμένα αρχεία: