Για την καλύτερη και πιο άμεση επικοινωνία των ΕΚΦΕ Ηρακλείου με τους εκπαιδευτικούς, παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που διδάσκουν μαθήματα Φυσικών Επιστημών (φέτος σε κάποια Γυμνάσια διδάσκουν μαθήματα Φ.Ε. και εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ04) στα σχολεία αρμοδιότητας του 1ου και 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου το σχ. έτος 2013-2014, ανεξάρτητα εάν υπάρχει εργαστήριο Φυσικών Επιστημών στο σχολείο τους, να συμπληρώσουν μέχρι την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013 τη ηλεκτρονική φόρμα συλλογής στοιχείων που βρίσκεται στη διεύθυνση:

http://goo.gl/JGCp15

Τα στοιχεία βοηθούν τα ΕΚΦΕ Ηρακλείου στην πιο άμεση και αποτελεσματική επίλυση των τυχόν προβλημάτων που δημιουργούνται και σε καμία περίπτωση τα στοιχεία αυτά δεν κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς την συγκατάθεση των εκπαιδευτικών.

Στην ίδια ηλεκτρονική φόρμα όσοι δηλώσουν ότι είναι Υπεύθυνοι των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών θα κληθούν να συμπληρώσουν επιπλέον κάποια στοιχεία του εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του σχολείου τους π.χ. επιφάνεια, εξοπλισμό κτλ. Οι ΥΣΕΦΕ υποχρεούνται επίσης να αποστέλλουν εκ νέου την περιγραφή του εργαστηρίου σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών (π.χ. αλλαγή ή διαχωρισμός αίθουσας). Η παραπάνω περιγραφή χρειάζεται για την ετήσια επικαιροποίηση του μητρώου εργαστηρίων που πρέπει να τηρούν τα ΕΚΦΕ.

Επισυνάπτεται η απόφαση κατανομής σχολείων ανά ΕΚΦΕ.

 

Η Υπεύθυνη του 1ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου

 

Ελευθερία Φανουράκη

Ο Υπεύθυνος του 2ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου

 

Βασίλειος Γαργανουράκης

 

Συνημμένα αρχεία: