Για την καλύτερη και πιο άμεση επικοινωνία των ΕΚΦΕ Ηρακλείου με τους εκπαιδευτικούς, παρακαλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ04 που διδάσκουν στα σχολεία αρμοδιότητας του 1ου και 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου το σχ. έτος 2012-2013, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει εργαστήριο Φυσικών Επιστημών στο σχολείο τους, να συμπληρώσουν μέχρι την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 τη φόρμα συλλογής στοιχείων ΠΕ04 που βρίσκεται στη διεύθυνση:

http://goo.gl/ABTMy

Επίσης καλούνται οι Υπεύθυνοι των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών να συμπληρώσουν στο πεδίο «Παρατηρήσεις» της παραπάνω φόρμας μια σύντομη περιγραφή (4-5 γραμμές) του εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του σχολείου τους με στοιχεία όπως:

  1. το μέγεθος (σε τετ. μέτρα)
  2. τον εξοπλισμό (π.χ. έχει 2 νεροχύτες, 3 ντουλάπια, 2 πάγκους)
  3. το πλήθος οργάνων (π.χ. έχει ελάχιστα, μέτρια, αρκετά όργανα)
  4. ιδιαιτερότητες (π.χ. είναι κοινό για γυμνάσιο και λύκειο ή χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία μαθημάτων εκτός Φυσικών Επιστημών)
  5. ότι άλλο θεωρούν σημαντικό.
  6. Οι ΥΣΕΦΕ υποχρεούνται επίσης να αποστέλλουν εκ νέου την περιγραφή του εργαστηρίου σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών (π.χ. αλλαγή ή διαχωρισμός αίθουσας).

Η παραπάνω περιγραφή χρειάζεται για την επικαιροποίηση του μητρώου εργαστηρίων που πρέπει να τηρούν τα ΕΚΦΕ. Θα ακολουθήσει επίσκεψη των υπευθύνων ΕΚΦΕ σε όλα τα σχολεία του νομού για ενημέρωση.

Επισυνάπτεται η απόφαση κατανομής σχολείων ανά ΕΚΦΕ.

 

Η Υπεύθυνη του 1ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου

Ελευθερία Φανουράκη

Ο Δ/ντής της Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου

Γεώργιος Μανουσάκης

 

Ο Υπεύθυνος του 2ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου

Βασίλειος Γαργανουράκης

 

Συνημμένα αρχεία: