Στο συνημμένο αρχείο υπάρχει ο πίνακας για το 2ο τρίμηνο του προγραμματισμού επίδειξης των υποχρεωτικών εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας για το τρέχον σχολικό έτος (2013-14). Οι συναντήσεις θα είναι κοινές για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων αρμοδιότητας των δύο ΕΚΦΕ Ηρακλείου με εξαίρεση τη συνάντηση της Φυσικής Α? Γυμνασίου. Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφεται ο τόπος που θα γίνεται κάθε φορά η συνάντηση. Ώρα έναρξης συναντήσεων: 12:00.

Συνημμένα αρχεία: