Το Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, το 1ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου, το 2ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου και το Πειραματικό Γενικό Λύκειο, διοργάνωσαν δύο σεμινάρια με θέμα:

Πειράματα Χημείας σε μικροκλίμακα

για τους καθηγητές ΠΕ04 Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, της Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου, στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου που διεξήχθησαν στις 14 και 19 Δεκεμβρίου 2007, εκτός ωρών διδασκαλίας, διάρκειας 3 ωρών το καθένα.

Στο πρώτο σεμινάριο παρουσιάστηκαν πειράματα Χημείας για το Γυμνάσιο και στο δεύτερο για το Γενικό Λύκειο.

Στα σεμινάρια αυτά ο καθηγητής του Πειραματικού Γενικού Λυκείου κ. Μαργαρίτης Αντώνης πρότεινε ένα τρόπο διεξαγωγής, των πειραμάτων Χημείας σε μικροκλίμακα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που περιγράφονται στους εργαστηριακούς οδηγούς.

Το πρώτο σεμινάριο το παρακολούθησαν 21 καθηγητές. Με τη λήξη του σεμιναρίου όλοι οι επιμορφούμενοι πήραν βεβαίωση συμμετοχής. Τα σεμινάρια θεωρήθηκαν χρήσιμα από τους καθηγητές που συμμετείχαν.

Δελλατόλας Στέλιος

Υπεύθυνος 2ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου

Συνημμένα αρχεία: