Το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Ηρακλείου σε συνεργασία με την Αστρονομική Ομάδα Φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνουν εκδήλωση παρατήρησης της ηλιακής έκλειψης στην περιοχή του Καράβολα (κάτω από το εμπορικό κέντρο Τάλως) στις 20 Μαρτίου 2015 από 10:30 το πρωί έως 12:30 το μεσημέρι.  Στο χώρο θα υπάρχουν τα τηλεσκόπια της αστρονομικής ομάδας με τον κατάλληλο εξοπλισμό (φίλτρα κτλ) για την ασφαλή άμεση παρατήρηση του φαινομένου. Επιπλέον οι φοιτητές της αστρονομικής ομάδας και ο υπεύθυνος του 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου θα είναι διαθέσιμοι να συζητήσουν και να λύσουν τις απορίες σας. Η εκδήλωση είναι ανοικτή για όλο το ενδιαφερόμενο κοινό. 

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία: