Συννημέρνη θα βρείτε την 1η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου που διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, με αντικείμενο: Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα; Αφορά τις Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια και τη Φυσική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Συνημμένα αρχεία: