Κατά καιρούς, έχει εκφραστεί από Διευθυντές Σχολείων και Υπευθύνους Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ) η ανάγκη διαχείρισης των χημικών ουσιών που βρίσκονται στα εργαστήρια φυσικών επιστημών. Η ανάγκη διαχείρισης, που είναι εντονότερη στα Γυμνάσια λόγω παλαιότητας αναλώσιμων έναντι των Λυκείων, έγκειται στο γεγονός ότι σε κάποιες ουσίες είτε δεν υπάρχουν ονομασίες είτε έχουν αλλοιωθεί και χρήζουν απόσυρσης είτε έχουν καταστραφεί οι συσκευασίες τους με αποτέλεσμα, σε μερικές περιπτώσεις, να υπάρχουν έντονες οσμές στο χώρο του εργαστηρίου.

Τα ΕΚΦΕ Ηρακλείου ζήτησαν τη συνδρομή του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Χημικής Υπηρεσίας Κρήτης και του Παραρτήματος Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών με σκοπό τη συγκρότηση επιτροπής για τη βέλτιστη διαχείριση των ουσιών. Οι παραπάνω φορείς ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα και την Πέμπτη 29/01 στο Τμήμα Χημείας συναντήθηκαν οι Υπεύθυνοι των ΕΚΦΕ Ηρακλείου, η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας κ. Μαρία Κανακίδου, η επιτροπή ασφάλειας του Τμήματος Χημείας αποτελούμενη από τον Αν. Καθ. Κωνσταντίνο Δημάδη και τον Καθ. Σπύρο Περγαντή και τέλος τον Πρόεδρο του Παραρτήματος Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών κ. Αντώνη Κουβαράκη. Στη συνάντηση τονίστηκε η ανάγκη, σε πρώτη φάση να γίνει μια πλήρης ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των ουσιών που υπάρχουν στα εργαστήρια φυσικών επιστημών.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι ΥΣΕΦΕ των Γυμνασίων του Ν. Ηρακλείου να καταγράψουν στο συνημμένο αρχείο excel (pinakas-apografis-ximikwn-ousiwn-sefe.xlsx) όλες τις χημικές ουσίες που βρίσκονται στο εργαστήριο φυσικών επιστημών του σχολείου τους. Το συμπληρωμένο αρχείο θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο ΕΚΦΕ που ανήκει το σχολείο τους μέχρι και την Παρασκευή 20/2/2015. Επιπλέον, συστήνεται ένα αντίγραφο του συμπληρωμένου αρχείου (ο πίνακας έχει μέγεθος Α4 με οριζόντιο προσανατολισμό) να παραμείνει στο εργαστήριο φυσικών επιστημών με ταυτόχρονη ενημέρωση του Δ/ντη του σχολείου.

Καλό είναι να δείξουμε όλοι την δέουσα ευαισθησία στο θέμα καθώς τα εργαστήρια χρησιμοποιούνται από συναδέλφους εκπαιδευτικούς και μαθητές σε καθημερινή βάση και πρέπει να διασφαλίσουμε την καταλληλότητα τους.

Η Υπεύθυνη του 1ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου

 

Ελευθερία Φανουράκη

Ο Υπεύθυνος του 2ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου

 

Βασίλειος Γαργανουράκης

Συνημμένα αρχεία: