Υποδείγματα Εγγράφων

Βιβλία Πειραμάτων

Κατάλογοι

Οδηγίες

Βοηθητικά

Οδηγίες χρήσης οργάνων-συσκευών

 1. Ηλεκτροστατική Μηχανή WIMSHURST
 2. Παλμογράφοι
  (Όποιος ενδιαφέρεται για τα λογισμικά διασύνδεσης των παλμογράφων με υπολογιστή να επικοινωνήσει με το 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου)
 3. Συσκευή προσδιορισμού μηχ. ισοδυνάμου της θερμότητας
 4. Συσκευή φαινομένων πόλωσης
 5. Φασματοσκόπιο
 6. Συσκευή Αποτύπωσης Ηλεκτρικού πεδίου
 7. Συσκευή Νόμοι αερίων
 8. Σωλήνας Kundt
 9. Συσκευή προσδιορισμού λόγου Cp/Cv
 10. Στροβοσκόπιο
 11. Φωτοπύλες
 12. Συσκευή Κυματισμών