Φυσική Α Γυμνασίου

Μετρήσεις Μήκους ? Η Μέση Τιμή (1)

Μετρήσεις Χρόνου ? Η Ακρίβεια (2)

Μετρήσεις Μάζας ? Τα Διαγράμματα (3)

Μετρήσεις Θερμοκρασίας ? Η Βαθμονόμηση (4)

Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία ? Η Θερμική Ισορροπία (5)  

Οι Αλλαγές Κατάστασης του Νερού ? Ο "Κύκλος" του Νερού (6)

Η Διαστολή και Συστολή του Νερού ? Μια Φυσική "Ανωμαλία" (7)  

Το Φως Θερμαίνει ? "Ψυχρά" και "Θερμά" Χρώματα (8)  

Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου υπερ-Θερμαίνει (9)  

Το Ηλεκτρικό βραχυ-Κύκλωμα ? Κίνδυνοι και "Ασφάλεια" (10)  

Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό ? Ο Ηλεκτρικός (Ιδιο-)Κινητήρας (11)  

Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό ? Η Ηλεκτρική (ιδιο-)Γεννήτρια (12)

Θέματα διαγωνισμάτων 

Φυσική Β Γυμνασίου

Μέτρηση μήκους, εμβαδού, όγκου (1)

Μέτρηση βάρους, μάζας και πυκνότητας (2)

Μελέτη ευθύγραμμων κινήσεων (3)  

Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης (4)

Νόμος του Hooke (7)

Άνωση - Αρχή του Αρχιμήδη (9)

Βαθμονόμηση θερμομέτρου (10)  

Μετατροπή φάσης - Βρασμός (12)

Φυσική Γ Γυμνασίου

Ο Νόμος του Ohm (2)  

Σύνδεση αντιστατών σε σειρά (4)

Παράλληλη σύνδεση αντιστατών (5)

Διακοπή και βραχυκύκλωμα (6)

Πειραματικός έλεγχος των νόμων του απλού εκκρεμούς (7)

Μελέτη κυμάτων (9.1)

Διάθλαση (12)

Συγκλίνοντες φακοί (13)  

Χημεία Β Γυμνασίου

Μελέτη ορισμένων ιδιοτήτων των υλικών (1)

Διαλυτότητα στο Νερό και την Αιθανόλη (2)

Παρασκευή διαλυμάτων και υπολογισμός της περιεκτικότητας στα εκατό βάρος προς βάρος (%w/w) (3.1) 

Παρασκευή διαλυμάτων και υπολογισμός της περιεκτικότητας στα εκατό όγκο προς όγκο (% v/v) (3.3)  Διαχωρισμός μιγμάτων (4)

Ηλεκτρόλυση με συσκευή Hoffman

Χημεία Γ Γυμνασίου

Μέτρηση του pH των διαλυμάτων ορισμένων οξέων με πεχαμετρικό χαρτί (1.1)

Ο Δείκτης Κόκκινο Λάχανο (1.4 & 2.3)

Επίδραση των διαλυμάτων οξέων στα μέταλλα (1.5)

Βασικές ιδιότητες διαλυμάτων καθημερινής χρήσης (2.1) 

Διαδοχικές εξουδετερώσεις οξέος από βάση και το αντίστροφο (3.1) 

Σειρα δραστικότητας των μετάλλων (6.1)

Υγροχημική Ανίχνευση Αλογόνων (8.1)

Πειράματα Χημείας Γυμνασίου σε μικροκλίμακα

Βιολογία Α Γυμνασίου

Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων (1)

Μικροσκοπική παρατήρηση ζωικών κυττάρων (2)

Ο ρόλος του διοξειδίου του άνθρακα στη φωτοσύνθεση (3)  

Η σημασία του φωτός για τη φωτοσύνθεση (4)  

Απομόνωση χλωροφύλλης

Η μεταφορά ουσιών στα φυτά (5)

Ανίχνευση Άμυλου Σε Φύλλο Φυτού (7)

Ανίχνευση λιπών, πρωτεϊνών, σακχάρων και αμύλου σε τρόφιμα (10)

Παρατήρηση Άνθους

Βιολογία Β Γυμνασίου

Βιολογία Γ Γυμνασίου

Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών και ζωικών κυττάρων (1)  

Παρατήρηση πρωτοζώων (2)

Παρατήρηση φυτικών και ζωικών ιστών (4)

Παρατητηση Μυκητων (8)

Παρατήρηση χρωμοσωμάτων (9)  

Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων (10)

Η επέμβαση της τύχης στη δημιουργία γαμετών (11)  

Μελετη Καρυοτυπου

Φωτιες Στην Ελλαδα 2007

Υποστηρικτικό υλικό Βιολογίας Γυμνασίου