Φυσική Α Τάξης ΓΕΛ

Μέτρηση μήκους, χρόνου, μάζας και δύναμης (1) Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης (2α)

Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος DC με πηγή και ωμικό καταναλωτή (2)

Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωμικού καταναλωτή (3)

Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος (9)

Νόμος της Ελεύθερης Πτώσης - Μέτρηση της Επιτάχυνσης της Βαρύτητας

Οδηγίες με Multilog

Φυσική Β Τάξης ΓΕΛ

(Γενικής Παιδείας) Μελέτη της οριζόντιας βολής

(Γενικής Παιδείας) Διατήρηση της ορμής σε μία έκρηξη Ποιοτική μελέτη των τριών βασικών πειραμάτων του Ηλεκτρομαγνητισμού (Oersted, Δύναμη Laplace και φαινομένου Επαγωγή Faraday). Εφαρμογές στον ηλεκτρομαγνήτη στον Ηλεκτρικό κινητήρα και την Ηλεκτρική γεννήτρια.

(Γενικής Παιδείας) Προσδιορισμός Του G Με Τη Βοήθεια Απλού Εκκρεμούς (5)

(Προσανατολισμού)Πειραματική επιβεβαίωση του γενικού νόμου των ιδανικών αερίων (1)

(Προσανατολισμού) Γνωριμία με τον παλμογράφο- Πειρ. 1 : Επίδειξη φαινομένου επαγωγής (6.1)

(Προσανατολισμού) Μέτρηση του συντελεστή αυτεπαγωγής πηνίου (7)

(Προσανατολισμού) Επίδειξη αναρριχώμενου σπινθήρα (φαινόμενο αυτοτελούς αγωγιμότητας)

Φυσική Γ Τάξης ΓΕΛ

(Γενικής Παιδείας) Παρατήρηση συνεχών - γραμμικών φασμάτων (1)

(Προσανατολισμού) Απλή Αρμoνική Ταλάντωση - Multilog (2)

(Προσανατολισμού) Μέτρηση μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας

(Προσανατολισμού) Μελέτη στάσιμων ηχητικών κυμάτων σε σωλήνα και προσδιορισμός της ταχύτητας του ήχου στον αέρα

(Προσανατολισμού) Προσδιορισμός της Ροπής Αδράνειας Κυλίνδρου που κυλίεται σε πλάγιο επίπεδο (4)

(Προσανατολισμού) Μελέτη του ιξώδους υγρού

Χημεία Α Τάξη ΓΕΛ

Εύρεση pH Διαλυμάτων (5)

Χημικές Αντιδράσεις & Ποιοτική Ανάλυση Ιόντων (6)

Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης ? αραίωση διαλυμάτων (7) 

Χημεία Β Τάξη ΓΕΛ

(Γενικής Παιδείας) Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων (3) 

(Γενικής Παιδείας) Παρασκευή και Οξείδωση της Αιθανόλης (4)

(Γενικής Παιδείας) Παρασκευή Σαπουνιού (6)

(Προσανατολισμού) Υπολογισμός Θερμότητας Αντίδρασης (1)

(Προσανατολισμού) Ταχύτητα Αντίδρασης & Παράγοντες που την επηρεάζουν (2)

(Προσανατολισμού) Αντιδράσεις Οξειδοαναγωγής (5)

(Επιλογής) Ηλεκτρόλυση διαλύματος ηλεκτρολύτη (6) 

(Επιλογής) Επιμετάλλωση (7) 

Χημεία Γ Τάξη ΓΕΛ

(Προσανατολισμού) Παρασκευή & Ιδιότητες Ρυθμ. Διαλυμάτων (1)

(Προσανατολισμού) Αλκαλιμετρία - Οξύτητα Ξιδιού (2)

(Προσανατολισμού) Υπολογισμός Οξύτητας Λαδιού

(Κατεύθυνσης) Παρασκευή και ανίχνευση αλδεϋδών(2) 

{slider Βιολογία Α Τάξης ΓΕΛ |icon}

Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμων παρασκευασμάτων κυττάρων και ιστών  

Παρατήρηση επιθηλιακών κυττάρων στοματικής κοιλότητας  

Αναγνώριση οργάνων και συστημάτων ανθρωπίνου οργανισμού με χρήση προπλασμάτων  

Βιολογία Β Τάξη ΓΕΛ

(Γενικής Παιδείας) Μικροσκοπική Παρατήρηση Πυρήνων (2)

(Γενικής Παιδείας) Μικροσκοπική Παρατήρηση Στομάτων (4)

(Γενικής Παιδείας) Μετουσίωση Των Πρωτεϊνών (7)

(Γενικής Παιδείας) Δράση Των Ενζύμων (11)

(Επιλογής) Μικροσκοπική Παρατήρηση Μονίμου Παρασκευάσματος Αίματος (4)

(Επιλογής) Μικροσκοπική Παρατήρηση Έτοιμων Παρασκευασμάτων Τομής Ωοθήκης & Όρχεως (8)

Βιολογία Γ Τάξη ΓΕΛ

(Γενικής Παιδείας) Μικροσκοπική Παρατήρηση Βακτηρίων (1)

(Κατεύθυνσης) Απομόνωση Νουκλεϊκών Οξέων (1)

(Προσανατολισμού) Κυτταρογενετική: Ανάλυση Καρυότυπου (3)

(Προσανατολισμού) Ανάπτυξη Ζυμομυκήτων στη Μαγιά (5)