Το 1o & 2o Εργαστηριακό  Κέντρο  Φυσικών  Επιστήμων (ΕΚΦΕ) Ηρακλείου σε συνεργασία με τους Σχ. Συμβούλους της Π/θμιας Εκπ/σης του νομού Ηρακλείου διοργανώνουν σειρά επιμορφώσεων που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθήματα Φυσικών Επιστημών στις Ε' και ΣΤ' τάξεις όλων των δημοτικών σχολείων του νομού Ηρακλείου. Σε συνέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη συνάντηση των Σχ. Συμβούλων με τους υπεύθυνους και τους συνεργάτες Π/θμιας των ΕΚΦΕ Ηρακλείου, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία τους, προτείνουμε για το 1ο Τρίμηνο του σχ. έτους 2016-2017  τις επιμορφωτικές συναντήσεις:

Όπως φαίνεται, οι επιμορφώσεις θα επαναληφθούν σε τρία τμήματα η κάθε μία ώστε να εξυπηρετηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός εκπαιδευτικών. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών θα είναι προαιρετική και η προθεσμία για υποβολή αίτησης συμμετοχής θα είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, πριν τη διεξαγωγή της κάθε επιμόρφωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε τμήμα είναι τριάντα (30) ενώ ο ελάχιστος δέκα (10).  Αν  δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός, οι ήδη εγγεγραμμένοι εκπαιδευτικοί έγκαιρα θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για να δηλώσουν κάποιο άλλο τμήμα της επιλογής τους. Τα προσωπικά στοιχεία των εκπαιδευτικών δεν κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς την συγκατάθεσή τους.

Στην πρώτη φάση επιμορφώσεων, εισηγήτρια θα είναι η Ειρήνη Ματαλλιωτάκη, εκπαιδευτικός Π/θμιας και αποσπασμένη συνεργάτης στο 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου (http://2ekfe.ira.sch.gr/). Οι επιμορφώσεις θα πραγματοποιηθούν τις ώρες 12:00 - 14:00 στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του 5ου ΔΣ Ηρακλείου (Χάρτης: https://goo.gl/maps/vXFL5mKxvos).

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών, δημιουργήσαμε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, που εάν δεν υπάρχει κάποια πρόταση για βελτίωση ή διόρθωση, προτείνουμε να κοινοποιήσετε σε όλα τα σχολεία Π/θμιας του νομού.

 

https://goo.gl/forms/kekpPu623x06BoCq1 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η Υπεύθυνη του 1ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου

 

Ελευθερία Φανουράκη

Ο Υπεύθυνος του 2ου Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου

 

Βασίλειος Γαργανουράκης

Συνημμένα αρχεία: