ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

3 Φεβρουαρίου

Ηλεκτρισμός Ε΄τάξη

Ημερίδα

4η Περιφέρεια (Κα Μαρτίνου Ρούλα)

4ο& 50ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου (Τάλως)

Μάχης Κρήτης &Υακίνθου γωνία

10 Φεβρουαρίου

Μαγνητισμός- Ηλεκτρομαγνητισμός ΣΤ΄

Ημερίδα

 2η Περιφέρεια (κα Χαλεπάκη Μαρία) & 4η Περιφέρεια (Κα Μαρτίνου Ρούλα)

5ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου (Σκεπετζή, Εργατικές Κατοικίες Μπεντεβή)

Μάχης Κρήτης & Υακίνθου γωνία

17 Φεβρουαρίου

Ηλεκτρισμός Ε΄

Ημερίδα

3η Περιφέρεια (Κα Μαράκη ελένη)

4ο& 50ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου (Τάλως)

Μάχης Κρήτης &Υακίνθου γωνία

3   Μαρτίου

Ηλεκτρισμός Ε

Ημερίδα (Σύμβουλος κος Γιάννης  Γρηγοράκης) 

Ιεράπετρα

10 Μαρτίου

Ηλεκτρισμός Ε΄

 

12:00-2:00

1η Περιφέρεια (Κος Σιφακάκης Πολυχρόνης)

4ο& 50ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου (Τάλως)

Μάχης Κρήτης &Υακίνθου γωνία

16 Μαρτίου

Μαγνητισμός- Ηλεκτρομαγνητισμός ΣΤ΄

12:00-2:00

1η Περιφέρεια (Κος Σιφακάκης Πολυχρόνης)

4ο& 50ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου (Τάλως)

Μάχης Κρήτης &Υακίνθου γωνία

30 Μαρτίου

Ηλεκτρισμός Ε΄

Ημερίδα

(Σύμβουλος κα Ειρήνη Μπαγιάτη)

Μοίρες

Με  εκτίμηση

Ματαλλιωτάκη  Ρένα