Ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στη διδακτική των Θετικών επιστημών στο δημοτικό σχολείο»
Ηράκλειο, 28-29 Μαρτίου 2012

Σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί επιμορφωτική ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς της Ε΄ και Στ΄τάξης της περιφέρειάς μας με θέμα: «Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στη διδακτική των Θετικών επιστημών στο δημοτικό σχολείο». Η ημερίδα  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28  Μαρτίου και την Πέμπτη 29 Μαρτίου, αντίστοιχα για τους εκπαιδευτικούς της Ε΄ και της Στ΄τάξης, στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου  (Εργατικές κατοικίες Μπεντεβή). 

Σας γνωρίζουμε ότι η πραγματοποίηση της ημερίδας έχει εγκριθεί με τη με αριθμ.πρωτ. 1626/13-03-2012  απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Οι τάξεις των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών θα παραμείνουν κλειστές κατά την ημέρα διεξαγωγής της,  αφού  η συμμετοχή  τους είναι  υποχρεωτική .

            

Παρακαλούνται οι κ.Δ/ντές/ντριες και οι κ.Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων να ενημερώ-σουν τους γονείς των μαθητών έγκαιρα για την πραγματοποίηση της ημερίδας (το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Μαρτίου), καθώς και να επισημάνουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό την αναγκαιότητα έγκαιρης προσέλευσής του (8.00-8.10 π.μ.) για την πλήρη αξιοποίηση του επιμορφωτικού χρόνου.

Η Σχολικός Σύμβουλος της 9ης Περιφέρειας

Σπαθαράκη Ανδρονίκη

Σχετικά Αρχεία